Hopp til innholdet

Hva vi tror

Vi vil bygge vår tro på Bibelen, hvor Gud taler til oss. Vi slutter oss også til de oldkirkelige og lutherske bekjennelsesskriftene.

  • Vi tror på én Gud i tre personer – Faderen, Sønnen og Den hellige ånd – som er Skaper og Opprettholder av alt som er blitt til.
  • Vi tror at Guds Sønn ble menneske i Jesus fra Nasaret. Ved hans liv, død og oppstandelse har han seiret over synden, døden og det onde.
  • Vi tror at Jesus Kristus har steget opp til himmelen, sitter ved Gud Faders høyre hånd, og skal komme igjen for å dømme levende og døde.
  • Vi tror at alle mennesker foruten Jesus Kristus har syndet og mangler Guds herlighet (Rom 3:23). Ingen av oss kan gjøre noe for å frelse oss selv. Her stiller vi alle likt.
  • Vi tror at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst (1 Tim 2:4). Helt av nåde og uten egne gjerninger (Ef 2:8-9) kan hvem som helst få del i det Jesus har vunnet for oss, gjennom dåpen og troen på Jesus Kristus (Joh 3:16).
  • Vi tror at Gud har tatt bolig i de som tror ved sin Ånd, som gir oss kraft til å kjempe mot synden, kjærlighet til Gud og mennesker, og bevarer oss i troen.
  • Vi tror på menneskets kroppslige oppstandelse, og at de som tror skal være sammen hos Gud i evighet.