DNA-kveld

Samling om hvorfor Vitalkirken er til, og hvor vi er på vei.

DNA-kveld

Samling om hvorfor Vitalkirken er til, og hvor vi er på vei.