Hopp til innholdet

DNA-kveld

Samling om hvorfor Vitalkirken er til, og hvor vi er på vei.

DNA-kveld

Samling om hvorfor Vitalkirken er til, og hvor vi er på vei.

DNA-kveld

Samling om hvorfor Vitalkirken er til, og hvor vi er på vei.

DNA-kveld

Misjonssalen Tullins gate 4

DNA-kveld for spesielt for nye medlemmer. Hva er Vitalkirken, og hvem er du i dette fellesskapet?

DNA-kveld

Misjonssalen Tullins gate 4

DNA-kveld er samlinger spesielt for medlemmer og de som går i kirken. Samtale om arbeidet og tematikk.

DNA-kveld

Misjonssalen Tullins gate 4

Samling for menighetens medlemmer. Tema annonseres.

DNA-kveld

Misjonssalen Tullins gate 4

DNA-kveld

Misjonssalen Tullins gate 4

DNA-kveld

Misjonssalen Tullins gate 4