Gudstjeneste

Borggata 2B Borggata 2B,Oslo,Oslo

Tale ved TBA.

Bibelkveld

Sinsenveien 15C Sinsenveien 15C,Oslo

Undervisning over Johannes Evangelium ved Martin Augestad.

Gudstjeneste

Borggata 2B Borggata 2B,Oslo,Oslo

Tale ved diakon Erika Vestre. Julegudstjeneste.

Bibelkveld

Sinsenveien 15C Sinsenveien 15C,Oslo

Undervisning over profeten Esekiel.

Bibelkveld

Sinsenveien 15C Sinsenveien 15C,Oslo

Undervisning over Matteus evangelium ved Jan Magnus F. Lillebø fra Bibelskolen Fjellhaug.