DNA-kveld

Samling om hvorfor Vitalkirken er til, og hvor vi er på vei.

Gudstjeneste

Borggata 2B Borggata 2B, Oslo

Taler: ???, Nattverd, Barnekirke

Bibelkveld

Gjennomgang av Romerbrevet ved Espen Hetland. Sinsenveien 15C, 0572 Oslo. Fjellhaug studenthjem.

Gudstjeneste

Borggata 2B Borggata 2B, Oslo

Taler: Hans Arne Sanna Nattverd Barnekirke

DNA-kveld

Samling om hvorfor Vitalkirken er til, og hvor vi er på vei.

Gudstjeneste

Borggata 2B Borggata 2B, Oslo

Taler: ??? Nattverd Barnekirke

Bibelkveld

Gjennomgang av Hebreerbrevet ved Espen Hetland. Sinsenveien 15C, 0572 Oslo. Fjellhaug studenthjem.

Gudstjeneste

Borggata 2B Borggata 2B, Oslo

Taler: ??? Nattverd Barnekirke

Thanksgiving

Høstens store fest med hele kirken!

Gudstjeneste

Borggata 2B Borggata 2B, Oslo

Taler: ??? Nattverd Barnekirke

Bibelkveld

Gjennomgang av Johannes Åpenbaring ved Espen Hetland. Sinsenveien 15C, 0572 Oslo. Fjellhaug studenthjem.

Gudstjeneste

Borggata 2B Borggata 2B, Oslo

Taler: Øyvind Åsland Nattverd Barnekirke Julegrøt