Gudstjeneste

Vitalkirken feirer gudstjenester omtrent hver søndag. Dette er offentlige og åpne samlinger hvor alle som vil kan komme. 
I gudstjenesten får vi bli betjent av Gud, og vi får tjene han tilbake i takknemlighet. 
En gudstjeneste hos oss starter kl. 11 og varer i 1-1,5 time. Vi synger sanger til Gud sammen, ber sammen, feirer nattverd og hører en utleggelse av et skriftsted fra Bibelen sammen. 
Det kan også være dåp på våre gudstjenester. Å delta på en gudstjeneste er gratis, men det blir mulighet for å gi en frivillig gave til kirkens arbeid under gudstjenesten.

Lokasjon Tøyen feirer gudstjeneste kl. 11.00 hver søndag i måneden, unntatt den siste i måneden. De samles i Kjølberggata 21 i lokalene til Factory Tøyen.

Lokasjon Østensjø feirer gudstjeneste kl 11.00 annenhver søndag i måneden, i partallsuker. De samles i Søndre Skøyen kapell, i Dalbakkveien 39.

Powered by Cornerstone