Visjon og verdier

Visjon

Vitalkirken er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og er et lokalt uttrykk for organisasjonens visjon: “Verden for Kristus”.

Vitalkirken ble plantet ut fra Misjonssalen Oslo i 2019. Plantingen ble gjennomført med velsignelse og utsendelse fra Misjonssalen Oslo, og i januar 2019 startet vi opp i ei stue på Ensjø med en drøm om å plante en flergenerasjons kirke. Et fellesskap bestående av mennesker i alle aldre som vinner nye og bevarer hverandre til et liv i etterfølgelse av Jesus. Et fellesskap som gror røtter lokalt og er til velsignelse for samfunnet rundt seg.

Vitalkirkens formål uttrykkes i visjonen:

Nærmere Gud, nærmere mennesker.

Med formål menes eksistensgrunnlaget. Kirken eksisterer for å lede mennesker til Gud, og føre mennesker sammen. Begge deler er viktig, og rekkefølgen er ikke tilfeldig. Når man skal jobbe med kirkens vekst skal formålet være utgangspunktet.

 Om visjonen

Visjonen har bevegelse i seg – vi vil nærmere. Dette indikerer at Vitalkirken ikke er statisk, men levende og organisk. Vi søker bredde gjennom at vi ønsker å bli bedre kjent med den treenige Gud og menneskene rundt oss.

Visjonen søker også dybde. Nærmere Gud betyr å søke dypt i hans ord og å lære Gud å kjenne. Videre betyr nærmere mennesker å søke rause, varme og kjærlige relasjoner med hverandre.

Dette danner basis for vår felles kultur. Vi ønsker å se lokale kirker som preges av nåde og sannhet. Kirker som lengter etter å la seg forme av Guds sanne ord og leve sammen i nærhet, trofasthet, kjærlighet og raushet til hverandre.

Kirkens større visjon

Vitalkirken ble startet som en med et ønske om å være en kirke som kan plante nye kirker. Kirken er både frukten av og frøet til misjon. Det ligger i kirkens natur å gå ut til nye områder og nå nye mennesker. Dette tror vi gjøres best gjennom å plante mindre fellesskap som aktiverer flere til tjeneste, gir et sterkere eierskap til den enkelte og gjør det lettere å innlemme og se nye mennesker. 

Vi er ikke en organisasjon, men en organisme. Et levende fellesskap bestående av mennesker som ønsker å kjenne Gud og tjene han med sine liv. Vi vil legge til rette for en kultur som stadig ser etter å gå videre og plante og replante nye menigheter som kan være med å vinne og bevare mennesker i tro på Jesus Kristus.

Vi er en bevegelse som vil utruste, sende og støtte mennesker til å plante kirker i nye nabolag og byer. 

Dette gir oss en større visjon:

Vi vil se en bevegelse av mennesker som går ut, gjør disipler og planter kirker for en ny tid.

Hva kjennetegner Vitalkirken?

Vitalkirken er én kirke, med flere lokale kirker. Vi er slik en flerstedskirke hvor noen kjennetegn er felles for alle lokasjonene. Hver lokasjon skal være lokalt tilpasset og kan ha sitt eget særpreg. Likevel skal det være noen grunnleggende fellestrekk vi slutter oss til og som styret har ansvar for at overholdes. De fellesskapene som kaller seg for Vitalkirken skal arbeide innenfor disse kjennetegnene.

Dette betyr at hvilken Vitalkirke du velger å gå i så vil noen ting være likt. Visjonen deles av alle, og gjennomsyrer arbeidet vårt. Våre fellessamlinger (eks. gudstjenester eller ulike andre arr.) skal være preget av frihet, nærhet, enkelhet og kvalitet. Vår forkynnelse ønsker å forkynne hele Bibelen, sentrert rundt Jesus Kristus. Våre smågrupper er bygd rundt visjonen, og hvor fokuset vil være: Nærmere Gud, nærmere hverandre og nærmere vår neste. Hver lokasjon vil a et utadrettet arbeid som søker å gjøre Jesus kjent for sitt lokalmiljø. Lederutvikling er en sentral del av kirkens arbeid, og vi jobber målrettet for å utruste nye ledere til å tjene i Guds rike gjennom deres nådegaver. 

Kirkens arbeid ledes og holdes sammen av kirkens styre. Styret velges hvert år av Vitalkirkens årsmøte. Hver lokasjon ledes av en lokal stab bestående av ildsjeler i sitt nærområde.

Powered by Cornerstone