Nærmere Gud, nærmere mennesker

En lokal kirke i Oslo
Vitalkirken eksisterer for å føre mennesker nærmere vår skaper, livgiver og Herre - Jesus Kristus. Han er sentrum for vår kirke, og han kaller oss nærmere våre medmennesker.
Nærmere Gud, nærmere mennesker

Velkommen til oss

Vitalkirken består av ulike mennesker som har det til felles at vi ønsker å følge Jesus Kristus. Vi ønsker å bygge et varmt, raust og levende fellesskap, og være en aktuell og attraktiv kirke i midten av det Gud gjør i Oslo. Hver søndag kommer vi sammen til gudstjeneste, med sang, undervisning, bønn og fellesskap. Vi er også jevnlig sammen i små, livsnære fellesskap hjemme hos hverandre, der vi kan dele tro og tvil, glede og sorg.

Vitalkirken er en flerstedskirke. Det betyr at vi har gudstjenestefeirende fellesskap flere steder i Oslo. Vi startet opp i 2019 på Tøyen i Oslo hvor vi feirer gudstjenester i Kjølberggata 21 hver søndag kl. 11.00-12.15, med unntak av siste søndag i måneden. Lokasjon Tøyen har en egen stab som følger opp arbeidet lokalt på Tøyen med gudstjenester, interessegrupper, smågrupper og andre aktiviteter. For fortløpende oppdateringer, meld deg inn i facebookgruppen til Tøyen her, eller følg vår Instagram @vitalkirken.toyen.

Nærmere Gud, nærmere mennesker

Fra høsten 2023 har vi startet med gudstjenester i bydel Østensjø. Lokasjon Østensjø har egen stab som arrangerer gudstjenester, hussamlinger og smågrupper knyttet til området rett øst i Oslo utenfor Ring 3. Vi samles til gudstjenester annenhver søndag i partallsuker kl. 11.00 i Søndre Skøyen kapell med mennesker fra 0-100 år. 
Fortløpende info publiseres på facebookgruppen til Østensjø her, eller følg vår Instagram @vitalkirken.ostensjo

Vitalkirken ledes av et felles styre. Styret har det overordnede ansvaret for kirkas arbeid i Oslo og betjener de ulike lokasjonene med nyttige fellestjenester. I tillegg jobber styret for at det plantes ut flere lokasjoner i Oslo.

Powered by Cornerstone